MIELIPITEET
Sopeuttaako koululaitos suomalaispoikia työttömiksi?
Peruskoulujärjestelmä hyväksyttiin aikoinaan suurella äänten enemmistöllä eduskunnassa toukokuussa 1968. Tähän mennessä peruskoulun päättötodistuksen on saanut jo yli kaksi miljoonaa suomalaista. Alkukritiikistä huolimatta peruskoulu on hyvin täyttänyt sille asetetut alueelliset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet.

Pisa-tutkimukset ovat osoittaneet, että Suomen oppivelvollisuuskoulu on ollut yksi maailman parhaista ja tasa-arvoisimmista. Peruskoulu on parantanut erityisesti maaseudun ja syrjäseutujen koulutusmahdollisuuksia.
Viime aikoina on kuitenkin lehdistössä todettu, että lasten ja nuorten matematiikan taidot ovat huonot, osalla jopa surkeat. Kouluissa on käytöshäiriöitä. Yhä suurempi osa oppilaista on siirretty erityisopetukseen. Ongelmat pyritään ratkaisemaan opetusministeri Sari Sarkomaan mukaan vuonna 2008 korottamalla perusopetuksen valtionosuuksia lähes sadalla miljoonalla eurolla. Lisämäärärahat tulisi suunnata erityisesti oppilaanohjaukseen ja erityisopetukseen.
Ongelmana on se, että erityisoppilaiden määrä jatkuvasti kasvaa. Vakavasti on pohdittava sitä, johtuuko tämä kehitys oppilaista, opettajista vai huonoista opetussuunnitelmista. Ei ole normaalia, että eräissä kunnissa jopa 20 prosenttia oppilaista on erityisopetuksessa.
Johtuuko tilanne osittain myös siitä, että lapset ohjataan liian helposti perheneuvolan psykologin testeihin tai siirretään sopeutettuun opetukseen monesti jopa ilman testiä, koska erityisopetukseen (sopeutettuun opetukseen) siirto on myös kunnan edun mukaista? Erityisopetukseen siirretyistä oppilaista kunta saa korotetun valtionosuuden. Lapsi saa sopeutetussa opetuksessa helposti hyväksytyn arvosanan. Ketään ei jätetä luokalle, mutta onko lapsi oppinut itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia ja tekemään työtä?
Ammattikouluissa valitettavasti ollaan tällä hetkellä huuli pyöreänä, kun osalla oppilaista on peruslaskutaitokin hukassa. Jos oppilaalla jää ammattikoulu kesken, joudutaan kysymään, sopeutetaanko tässä touhussa osa oppilaista työmarkkinoiden ulkopuolelle? Työmiehiä haalitaan muun muassa Aasiasta, Venäjältä, Virosta ja Puolasta. Onko näillä työmiehillä parempi koulutus kuin suomalaisilla? Huh huh, mihin tässä mennään?
Nykyinen kehitys huolestuttaa minua. Nykymenolla osa nuorisosta putoaa jo hyvinvoinnin ulkopuolelle. Toinen ryhmä, joka häviää nykymenossa, ovat eläkeläiset. Työeläkkeitä korotettiin vuonna 2008 2,4 prosenttia ja inflaatio oli esimerkiksi viime toukokuussa 4,2 prosenttia, joten eläkeläisten elintaso huononi, vaikka valtiovarainministeri totuudeksi muuta väittääkin. Olisiko Perussuomalaisista apua näihin ongelmiin?

Asko Salo
Seinäjoki

Julkaistu 24.09.2008 klo 07:52
Kirjoittaja: Asko Salo