MIELIPITEET
Vanhustenhuolto kuilun partaalla
Nyky-yhteiskunnassa on menty ojasta allikkoon kun edellytetään tehokkuutta jokaiselta. On palveluita, joihin tehokkuus ei yksinkertaisesti sovi. On selvää, ettei vanhuksia voi hoitaa tehokkaasti, jos puhutaan inhimillisyydestä ja hyvästä hoidosta.

Voi olla tehokasta repiä ikä-ihminen aamupalalle kello seitsemän aamulla, mutta onko se myös inhimillistä? Vanhus on todennäköisesti ikänsä noussut aikaisin työhön lähteäkseen, eikö hänelle nyt jo voisi suoda pidempiä aamu-unia? Mielestäni henkilöstön lisäys vanhuspalveluihin on ainoa oikea tapa parantaa palvelutalojen ja vanhainkotien hoidon laatua. Näin olisi myös mahdollista ulkoilutukseen ja viriketoimintaan, mitkä toiminnot puuttuvat lähes täysin monesta yksiköstä.
Kun riittävää henkilökuntaa on kannustamassa pätevä johto, niin parannusta varmasti saadaan aikaiseksi.

Lääninhallitusten tekemät selvitykset vanhustenhuollon tilasta pitäisi viimeistään saada kaikki päättäjät heräämään ja tosissaan tekemään asialle jotain. Usein kuulee vastauksen: "Ei meidän kunnassa asiat niin huonosti ole". On aika ajatella päätöksiä ikä-ihmisen kannalta. Miten kukin päätös tulee vaikuttamaan vanhuksen jokapäiväiseen arkielämään. Koskee päätös sitten henkilökunnan määrää tai ikäihmisten päivittäisiä palveluita kuten ruokailun järkeistämistä ja laatua.

Nyt vedotaan rahan puutteeseen päätösten teossa. Ei asioita saatu korjattua noususuhdanteenkaan aikana. Kun menee hyvin, niin rahaa tuntuu riittävän suhteessa enempi muuhun kuin vanhustenhuollon kehittämiseen. Jokaisen kuntapäättäjän tulisi katsoa peiliin, kun on kuultu lääninhallitusten selvitys vanhustenhuollon räikeistä epäkohdista. Kyllä näitä epäkohtia on myös Hämeenlinnassa ja niitä on aivan liikaa!

Marianne Koivisto
Ikäihmisten lautakunnan jäsen
Hämeenlinna

Julkaistu 17.10.2009 klo 09:46