MIELIPITEET
Ryhdy kuntavaikuttajaksi
Kuntien säästötoimenpiteitä seuratessa tulee väistämättä mieleen, että niiden pohtiminen lienee jäänyt vain luottamustoimiin valittujen työksi. Kuitenkin asiat koskettavat kaikkia kuntalaisia joltain osin ja jokainen kuntalainen voi myös tehdä jotain.

Esimerkiksi ideoida asioita näkökulmiensa ja elinympäristönsä tarpeiden mukaan. Kuoppaiset tienpätkät, turvattomat väylät, epäsiistit ympäristöt, likaiset lähiöt. Mikään ei koskaan muutu, jollei kukaan tee aloitetta asioiden muuttamiseksi.

Kuntaliiton verkkosivuston mukaan kunta on kansalaiselle luonnollinen paikka vaikuttaa, sillä kaikki käyttävät kunnan palveluja. Katuvalot, kirjasto, terveyskeskus, koulut, liikuntapaikat, kansalaisopisto, lasten päivähoito, vanhustentalot, puistot ja monet muut ovat kunnan ylläpitämiä palveluja. Niiden järjestämiseen voivat kaikki kuntalaiset osaltaan vaikuttaa. Kannattaa selvittää vaikuttamismahdollisuudet, jos kotikunnan olosuhteet kiinnostavat.

Vaikka nyt ei tuntuisi tarvetta olevankaan, niin elämäntilanteen muuttumisen myötä myös tarpeet muuttuvat. Vaikuttaminen kunnassa edellyttää ennen kaikkea viitseliäisyyttä ja tahtoa. Keinot vaikuttamiseen löytyvät, kun ensin päätetään tavoite, mihin halutaan vaikuttaa. Ilman säästötoimenpiteitä taantumasta ei läpi mennä ja kysymys kuuluukin, että millaisilla toimenpiteillä se tehdään.

Osallistu ja voita äänioikeus

Joidenkin äänestäjien mielestä päättäjät eivät toteuta päätöksissään kansan syvien rivien tahtoa ja että äänestämällä ei enää voitaisi vaikuttaa asioiden kulkuun. Näyttää vahvasti siltä, että äänestäminen on poissa muodista. Nythän kaiken pitää olla kevyttä ja kivaa, lähes viihteellistä. Vaikeat asiat, kuten kuntien ylläpitämät palvelut ja säästötoimenpiteet ovat kuitenkin vakavia ja usein raskaita. Siksi niiden toteuttamiseen tarvitaan kiinnostuneita kansalaisia. Ne eivät ole vain lautakuntiin ja valtuustoihin valittujen työnsarka.

Julkisuudessa moni huutaa, että tänne ei haluta sitä tai tätä, mutta huuto hukkuu, koska mm. kunnan poliittiseen rakenteeseen ja siten kehityksen suuntaan voidaan konkreettisesti vaikuttaa vain äänestämällä ja vain annetut äänet lasketaan lopputulokseen. Faktaa on sekin, että vasta riittävän suurella muutoksella on kouriintuntuvaa vaikutusta ja mikä tärkeintä tiedostaa, muutos alkaa aina ensin itsestä.

Takana ovat ne ajat, jolloin äänestäminen oli osa suomalaisten kansalaisvelvollisuutta ja jolloin sen täyttämistä pidettiin tärkeänä. Ehkä vielä silloin muistikuvissa oli itsenäisyystaistelujen jättämät arvet kansakunnan selkänahassa.

Ehkä tulevaisuudessa äänestysoikeus kunta- ja eduskuntavaaleissa poistetaan meiltä kaikilta ja niiden takaisinsaamisesta käydään TOSI-tv:ssä pudotuspeliä; "Kenestä äänestäjä? Osallistu ja voita vaikutusmahdollisuus kotikunnan ja Suomen asioihin!"

Mikki Nieminen
Nummi-Pusula

Julkaistu 08.01.2010 klo 08:18