MIELIPITEET
Pois turhasta mainosvalosaasteesta
Tänä vuonna eduskunta saa ratkaistavakseen uusien ydinvoimaloiden rakentamisluvat. Minä vastustan lisäydinvoimaloiden rakentamista, koska tarve niille perustuu odotukselle sähkönkulutuksen jatkuvaan kasvuun.

Uskon, tai vähintään odotan, että kilpajuoksu sähkön kerskakulutuksessa on pian tiensä päässä ja sähköstään kalliisti maksavat kuluttajat aktivoituvat vaatimaan myös elinkeinoelämältä vastuuta mm. turhasta mainosvalosaasteesta, joka osaltaan kasvattaa yltiöpäistä sähkönkulutusta.

Uusien ydinvoimaloiden tarvetta ei kotimaan markkinoilla ole, koska suomalainen metsäteollisuus on hiipumassa ja kotitalouksien sähkönkulutuksessa eletään entistä enemmän tarkan watin aikoja.

Säteilyturvallisuuden osaaminen säätiöitettävä

Nykyisten ydinvoimaloiden henkilöstön ammattiosaamisen jatkuminen ja toimialan kiinnostavuus on saatava jatkuvan kehittymisen tielle. Suomen valtion on säätiöitävä ydinvoiman käyttöön liittyvä säteilyturvallisuus ja sen ylläpitämiseen tähtäävät toimenpiteet, sillä vanhatkin ydinvoimalat vaativat aktiivia osaamista ja ammattitaidon ylläpitämistä.

Turvallista ydinjätteen sijoituspaikkaa ei ole. Esimerkiksi jokainen mannerlaattojen tärähdys voi vaikuttaa ydinjätettä ympäröivän kallion rakenteeseen, sillä mannerlaatat liikkuvat jatkuvasti toistensa suhteen, aiheuttaen mm. maanjäristyksiä. Maakuoressa tapahtuva liikehdintä saattaakin siten aiheuttaa odottamattomia ongelmia.

Terrorismin ja erilaisten onnettomuuksien uhkaa ei voida pois sulkea niitäkään. Suomen osallistuminen muiden sotiin on otettava huomioon kansallisessa turvallisuudessa myös laitostemme näkökulmasta.

Mikki Nieminen

Julkaistu 21.01.2010 klo 08:39