MIELIPITEET
Kiinteistöverotus poistettava pienituloisilta
Minun mielestäni valtiovallan tulisi poistaa alle 10 000 euroa vuodessa ansaitsevilta kiinteistövero kokonaan. Eihän heillä ole millä sitä maksaakaan, sillä heidän tulonsa menevät elämiseen, jotteivät he joutuisi toimeentulotuen varaan. Perustelen tätä vielä sillä, että kiinteistöveron rajan nostolla valtiovalta antaa kunnille luvan sosialisoida köyhien ja tulottomien vähäinenkin omaisuus kokonaan.

Valtiovalta ja valtapuolueet aikoinaan keksivät kunnille tällaisen rahastusautomaatin, mutta senkin pitäisi olla oikeudenmukainen ja sidoksissa tuloihin ja omaisuuteen. Se maksakoon, kellä on siihen varaa. En ymmärrä vieläkään, mitä eduskunnan päättäjät oikein ajattelivat poistaessaan kaikkein rikkaimmilta varallisuusveron. Se pitäisi palauttaa mahdollisimman pian. Mielestäni on turha perustella, että Suomessa on vähän rikkaita, osoittavathan vaalirahakuviot selvästi muuta. Jokainen suuri vanha puolue on sotkeutunut niihin. Kyllä Veikko Vennamo oli aikoinaan oikeassa siinä, että kolmannes kansan tuloista menee hämäryyteen.

Kiinteistöverohan ei ole mikään tuloperusteinen vero, vaan jos määrättyä kiinteistöveroa ei ole varaa maksaa, niin se ulosmitataan siitä omaisuudesta, jota sattuu olemaan, eli vähäisestä ja jo kertaalleen maksetusta mummon ja ukin mökistä, jossa he viettävät vanhuutensa päiviä minimikansaneläkkeen turvin. Samoin käy opiskelijoille ja tulottomille, jotka ovat perineet pienen omaisuuden.

Mielestäni se on epäoikeudenmukaista senkin takia, etteivät omistajat uskalla korjailla vanhoja rakennuksia kiinteistöveron nousemisen pelosta. Näin maaseutu pakostakin autioituu entisestään. Koko kiinteistövero on vastoin Euroopan unionin Perusoikeuskirjan A:18.12.2000 17 artiklaa, jossa sanotaan ettei keneltäkään saa riistää hänen omaisuuttaan, joten eduskunnan tulisi kumota koko kiinteistöverolaki.

Kauko Ryhänen
kunnanvaltuutettu
Kontiolahti

Julkaistu 27.01.2010 klo 08:57