MIELIPITEET
52% vastustaa uraanikaivosten avaamista Kainuussa
Kansainväliset uraaniyhtiöt ovat olleet kiinnostuneita Kainuussa sijaitsevista esiintymistä. Kainuun maakunta-kuntayhtymä on Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen pohjalta selvittänyt kainuulaisten suhtautumista mahdollisiin uraanikaivoksiin.
Tehty selvitys osoittaa, että 10% ei osaa ottaa kantaa, 36% kannattaa uraanikaivosten avaamista ja 52% vastustaa.

Perussuomalaisten maakuntavaltuustoryhmä jätti asiasta syksyllä 2009 valtuustoaloitteen, jonka otsikko on ”jyrkkä ei uraanikaivoshankkeille”.

Kainuun maakunta-kuntayhtymän suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen on tehnyt aloitteen johdosta laajan selvityksen, jota käsiteltiin maakuntavaltuustossa 15.2.2010.

Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen sivutuotteena tulee myös uraania, joka aiotaan ottaa jätelietteestä talteen. Tässä uraanin talteenotossa syntyy niin paljon ydinvoimalaitosten polttoainetta, että se riittäisi noin 80 prosenttisesti Suomessa toimivien ydinvoimaloiden tarpeisiin.
Talvivaaran tapauksessa ei kaivoksen johdon mukaan ole kysymys varsinaisen uraanikaivoksen avaamisesta, vaan vain sivutuotteen talteenotosta. Valtioneuvosto tullee päättämään Talvivaara-asiasta uraanin osalta tämän vuoden aikana.

Pentti Kettunen
Julkaistu 04.03.2010 klo 10:17