MIELIPITEET
Ydinvoima jakaa kansan mielipiteet
Keskustelu uusien ydinvoimalalupien myöntämisestä on käynyt vilkkaana. Asia tulee hallituksen käsiteltäväksi lähiaikoina, jolloin linjaukset uusien lupien myöntämisestä tehdään. Lupaa uudelle reaktorille on hakenut kolme yritystä: Fennovoima, Fortum ja TVO.
Vihreät ovat perinteisesti vastustaneet ydinvoimaa mutta istuvat kuitenkin hallituksessa ja ovat jo myöntäneet luvan ainakin yhdelle voimalalle. Kokoomus sen sijaan myöntäisi luvan kaikille kolmelle reaktorille, Keskustalla ja SDP:llä ei asiaan ole selvää kantaa ja RKP:n linjaukset menevät tällaisissa tapauksissa enemmistön mukaan.

Nykyisin rakenteilla olevan laitosyksikön Olkiluoto-3:n oli määrä valmistua toukokuussa 2009, mutta sen valmistuminen on pahasti myöhässä lukuisten laatu- ja turvallisuuspoikkeamien vuoksi. Reaktorin rakennustöistä vastaa ranskalainen teollisuuskonserni Areva, jota on syytetty projektin viivästymisestä. Koska voimalan rakentaminen etenee varsin verkkaisesti ja tarkkaa valmistumisajankohtaa on vaikea asiantuntijankaan sanoa, en näkisi mitään edellytystä kiirehtiä uusien lupien käsittelyssä, vaan siirtäisin ne seuraavalle hallituskaudelle.

Olkiluoto-3:n rakentamista perusteltiin aikoinaan mm. kuluttajasähkön halventumisella. Uusien voimaloiden myötä ei kuitenkaan tavallisten kotitalouksien sähkölasku halpene, nähtäväksi myös jää kyseenalaisten lupauksien toteutuminen Olkiluodon suhteen.

Kolmen uuden voimalan tarkoitus on kaupallinen, kuten työ- ja elinkeinoministeriön sähkönkulutusennusteista voidaan todeta, että Suomeen on jo syntymässä riittävää sähkökapasiteettia vuoden 2020 kulutustarpeiden kattamiseksi. Sen myötä suurin osa lisäydinvoimasta myytäisiin ulkomaille. Tämän takia niitä on perusteltu kansantaloudellisesti merkittäviksi investoinneiksi, innokkaimmat ovat puhuneet jopa ”uudesta Nokiasta”. Ydinvoima on hyvin vanha keksintö, joten on naiivia hekumoida sen olevan kansantalouden pelastaja.

Luonnon kannalta ydinvoiman normaalikäytön ympäristövaikutukset ovat vähäiset, koska ydinvoimalaitos ei oikein toimiessaan synnytä ympäristölle haitallisia päästöjä tai kasvihuonekaasuja. Täytyy kuitenkin muistaa ydinreaktoreista poistetun käytetyn polttoaineen korkea radioaktiivisuus, jonka vuoksi sen loppusijoitus tulee olla noin 500 metrin syvyydessä. Suunnitelmien mukaan käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään ydinvoimalaitosalueilla olevissa betonirakennuksissa vesiallasvarastoissa noin 40 vuotta, jonka jälkeen se kapseloidaan ja loppusijoitetaan Olkiluodon kallioperään
Mielestäni on tulevia sukupolvia ajatellen piittaamatonta varastoida radioaktiivista jätettä systemaattisesti Suomen kallioperään. Myöskään ydinonnettomuuden riskiä ei voida täysin pois sulkea ja onnettomuuden seuraamukset olisivat yhteiskunnan kannalta tuhoisat.

Huomattavasti yksinkertaisempi ja turvallisempi vaihtoehto olisi tuulivoima. Ruotsissa Piitimen kuntaan rakennetaan 1101 tuulivoimalan puisto. Kaikkiaan näiden tuulivoimaloiden lasketaan tuottavan sähköä noin 8–12 terawattituntia vuodessa, mikä vastaa ympäristöministeri Andreas Carlgrenin mukaan kahden Ruotsissa toimivan Ringhalsin ydinvoimareaktorin tuottamaa sähköä. Tuulivoima lasketaan uusiutuviin luonnonvaroihin, ja sen tuotannossa ei synny hiilidioksidia eikä muitakaan päästöjä.

Herää kysymys, kannattaako Suomeen rakentaa lisää ydinvoimaloita, jos niiden tuottama hyöty ei suoraan alenna kuluttajasähkön hintaa, niiden tarkoitus on ainoastaan kaupallinen ja rakentamisesta työvoimineen vastaavat ulkomaalaiset yritykset, eikä ydinjätteen loppusijoituspaikaksi löydy muuta ratkaisua kuin Suomen kallioperä? Energiapoliittisissa kysymyksissä moni poliitikko varsinkin eduskuntavaalien alla kiertelee omaa kantaansa, esittäen ympäripyöreitä vastauksia. Minä voin kuitenkin oman kantani selkeästi ilmaista, eli en ole yhdenkään lisäydinvoimalan kannalla.

Risto Mattila
Kauhavan Perussuomalaisten puheenjohtaja
www.ristomattila.net
Julkaistu 07.04.2010 klo 09:58