MIELIPITEET
Kohti vahvojen yhteiskuntaa!
Tulevissakin eduskuntavaaleissa on kysymys arvovalinnoista. Velkaantunut Suomi joutuu aloittamaan taloudessaan kovan säästöohjelman. Eduskunta tarvitsee silloin edustajia, joille ihmisten ja alueiden tasapuolinen kohtelu on johtoajatus kaikessa toiminnassa. Yhteiskunta ei saa missään vaiheessa unohtaa mitään kansanosaa.
Vaalien tärkeimpiä asioita tulee olla työllisyyden parantaminen ja sitä kautta työttömyyden vähentäminen. Kuluneen vaalikauden veronalennuslinja ei ole purrut työllisyyden hoitoon. Veroalennukset kohdentuvat vääriin tuloluokkiin. Pääomatulojen verojen kevennykset ovat siirtäneet suurituloisten palkkoja osinkotuloiksi, joilla on palkkatuloa huomattavasti kevyempi verotus. Pienituloisten veroja alentamalla lisätään kulutusta ja parannetaan työllisyyttä.

Paras-hanketta on ajettu kunnissa kuin käärmettä pyssyyn. Ihminen ja ihmisen tarpeet on unohdettu. Monin paikoin on jo huomattu, että järjestelmä ei toimi. Siitä huolimatta mitään muutosesityksiä ei ole tehty. Monet kunnat roikkuvat edelleen löysässä hirressä, kun mitään takeita järjestelmän kannattavuudesta ja toimivuudesta ei ole tullut.

Kuntademokratiaa on heikennetty lähes pakonomaisilla liitoksilla, joko Paras-hankkeen yhteistyöhön tai jopa kuntaliitoksiin.

Yhteiskunnan perusta on korkea moraalikäsitys. Meille koti, uskonto ja isänmaa ovat edelleen tärkeitä arvoja. Minä en Perussuomalaisena voi hyväksyä kokoomuksen puoluekokouksessaan  esittämää koulun uskonnon opetuksesta luopumista.

Tämän päivän yhteiskunta menee vääjäämättä kohti vahvojen yhteiskuntaa. Ihminen ja inhimillisyys saavat väistyä säästöjen nimissä. Me Perussuomalaiset olemme tulevaisuudessa paljon vartijoina. Perussuomalaiset tuntevat vastuunsa. Me puolustamme niitäkin ihmisiä, joille yhteiskunta näyttää nurjan puolensa. Meille jokainen ihminen on saman arvoinen!


Lea Mäkipää


Julkaistu 02.07.2010 klo 10:44