MIELIPITEET
Suomi ei voi koko maailmaa pelastaa
Yleisradion MOT-ohjelma (maanantaina 8.3.) kuvasi totuudenmukaisesti ja kiihkottomasti tilanteen, mihin suomalaisten päättäjien loputon humaanisuus ja sinisilmäisyys on johtanut.
Maahanmuutto Suomeen on lähes kokonaan turvapaikanhakua. Työperäinen maahanmuutto, kuten myös Suomeen opiskelemaan tulevien ulkomaalaisten oleskelulupahakemukset, ovat ruuhkautuneet kun resursseja maahanmuuttoasioita hoitavissa tahoissa on jouduttu kohdistamaan etupäässä turvapaikanhakijoiden hakemuksiin.

Hakijamäärät ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. On arvioitu, että 2500 täysi-ikäistä turvapaikanhakijaa vastaanottokeskuksissa tulevat maksamaan Suomen valtiolle noin kolme miljoonaa euroa kuukaudessa. Yksin tulleet alaikäiset maksavat enemmän  per henkilö kuin täysi-ikäiset. Jos hakijamäärät eivät tule pienentymään, niin syvällä suossa ollaan, sillä siellä sitä ollaan jo nyt jos on maahanmuuttoasioissa työskentelevien mielipiteeseen uskominen. Peli on pian menetetty.

Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja heidän perheenyhdistämisenä tulleet perheenjäsenet tulevat kalliiksi Suomen  kansalle ja valtiolle, se on selvää. Ohjelmassa asiantuntija totesi, että työvoimapula ei ole Suomessa uhkaamassa, eivätkä nyt täällä  luvallisesti oleskelevat työttömät ulkomaalaiset ole tarvittava resurssi tulevaisuudessa. Lisäksi todettiin, että Suomeen tulee turvapaikanhaun kautta kirjoitus- ja lukutaidotonta väkeä. Näiden taitojen puute ei ole kuitenkaan estänyt heitä hyödyntämästä tehokkaasti suomalaista hyvinvointivaltiota ja etuuksia.

Suomi velkaantuu koko ajan. Olen aina ollut sitä mieltä, että tervetuloa Suomeen työtä tekemään tai opiskelemaan. Suomessa on lähtökohtana kuitenkin se, että jokainen huolehtii itsestään ja elättää itse itsensä. Jos apua tilapäisesti tarvitsee, on silloin  sosiaaliturva tukena. Jatkuvaa sosiaaliturvaan turvautumista ei tule hyväksyä, eikä siihen tule kannustaa. Ohjelmassa mainittiin myös se, että sosiaalietuudet ovat Suomessa liian hyvät ja se aiheuttaa loukun, johon turvapaikanhakijat omaisineen helposti jäävät. Voisiko siis ajatella, että sosiaalietuuksia turvapaikanhakijoille tulee edelleen pienentää nykyisestä, etenkin jos se osaltaan kannustaisi työnhakuun ja siten itsensä elättämiseen?

Bulgariasta (EU-valtiosta) on tullut viime aikoina runsaasti turvapaikanhakijoita. Siellä oli paikallisessa lehdistössä kirjoitettu siitä, miten Suomessa oli pienennetty tänä vuonna  turvapaikanhakijoille maksettavaa toimeentulotukea. Maksun suuruus vain on edelleen bulgarialaiseen elintasoon nähden niin hyvä, että sen vuoksi kannattaa vielä Suomeen matkustaa ja hakea turvapaikkaa.

Mielestäni päättäjien tulee harkita tarkoin, onko Suomella enää varaa tällaiseen laupeuteen ja humaanisuuteen, mitä on tähän asti harjoitettu. Suomi ei voi koko maailmaa pelastaa. Konfliktit eri puolilla maailmaa tulevat jatkumaan, teimmepä täällä mitä tahansa  eivätkä pakolaiset tule valitettavasti loppumaan. Näin ollen seuraavassa hallituksessa olevan sisäasiainministerin sekä mahdollisen maahanmuuttoministerin kärkitavoitteena tulee olla Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrän vähentäminen kaikin mahdollisin keinoin. Suomen sosiaaliturva ei saa olla ykköshoukutus tulla  turvapaikanhakijaksi. Suomi on hyvä ja toistaiseksi demokraattinen maa, jossa on turvallista elää. Pidetään se myös jatkossa sellaisena.


Jaana Sankilampi
piirisihteeri
kaupunginvaltuutettu
maakuntavaltuutettu
Kajaani

Julkaistu 10.07.2010 klo 11:43