MIELIPITEET
Asenne kokemusta tärkeämpää
Kansanedustaja Eero Lehti (kok) on julkisuudessa hehkuttanut, että eduskunnan lainsäädäntötyössä tarvitaan kokemusta ja monipuolista osaamista, jollaista saadaan esim. Suomen yrittäjien puheenjohtajuuden saralta. Lehti on oikeassa kuitenkin vain siltä osin, että kokemus ja monipuolinen osaaminen ovat eduksi lainsäädäntötyössä ainoastaan silloin, jos hankittua tietoa osataan hyödyntää oikein.
Minkään alan ammatillinen tai muuten sutkin tyypin laaja-alaisuus ei tee kenestäkään toista kelvollisempaa päättäjää tai lainsäätäjää. Patsastelu työelämän parrasvaloissa ei auta laki- ja talousaloitteiden sekä suullisten ja kirjallisten kysymysten teossa, varsinkaan, jos on poissaolotilastojen ykkösnimiä.

Kansanedustajan työssä tarvitaan ensisijaisesti kiinnostusta Suomen asioiden hoitoon ja halua vaikuttaa vallitseviin epäkohtiin lainsäädäntötyön avulla sekä pitkäjänteisyyttä. Työ opettaa tekijäänsä myös eduskunnassa, mutta peruslähtökohtia ovat silti suullinen ja kirjallinen ilmaisukyky sekä säälliset vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot.

Asenne eduskuntatyöhön, yhteistyöhalukkuus ja luovan mielen ongelmanratkaisukyky määrittelevät kansanedustajaksi valitun käyttökelpoisuuden niin lainsäätäjänä kuin päätöksentekijänä.

Nykyinen kansanedustajisto on monilta osin ansioitunut lähinnä päivälehtien lööpeissä. Eduskunnan pääasiallisin sarka, lainsäädäntötyö, on tuonut helpotuksia vain vauraalle kansanosalle.

Eduskuntatyö vaatii kansanedustajalta läsnäoloa työpaikalla ja tällä vaalikaudella se on ollut Lehden osalta varsin kehnosti toteutettu. Mikäli nämä ovat kansanedustaja Lehden tapa auttaa maamme varttuneemman sukupolven asioiden hoitamisessa, niin paljon on kansan edustamisessa mennyt pieleen.


Mikki Nieminen
Karkkila

Julkaistu 29.07.2010 klo 08:40