MIELIPITEET
Mietteitä omaishoidosta ja lapsiperheistä
Omaishoitajien asemaa tutkittaessa on tullut voimakkaasti esille se seikka, että heidän työtään ei arvosteta. Omaishoidontuen alhainen määrä ja vapaapäivien vähyys ovat toki isompia ongelmia, mutta työn arvostuksen puute heikentää omalta osaltaan merkittävästi motivaatiota ja työssä jaksamista.
Omaishoidon tuki tuleekin nostaa 500 euroon kuussa ja siirrettävä tuen maksaminen Kelalle. Näin taattaisiin kaikille yhtäläiset oikeudet tuen saamiseen riippumatta kuntien vaihtelevasta taloudellisesta tilanteesta.

Omaishoitajille on myös taattava laissakin määritelty määrä vapaapäiviä raskaasta ja arvokkaasta työstä, jolla he säästävät joka päivä yhteiskunnan varoja pitämällä omaisensa poissa kalliista laitoshoidosta.

Mielestäni yhteiskunnan tulee tarjota kunnolliset mahdollisuudet omaisten hoitamiseen. Kyse on arvovalinnoista, ja siitä, mitä me pidämme tärkeänä. Poliittisilta päättäjiltä ei tahtoa asioiden korjaamiseen ole kuitenkaan löytynyt.

Lapsiperheiden asema huolettaa

Sitten muutama sananen tämän päivän lapsiperheiden asemasta. Olen hyvin huolissani nuorten perheiden jaksamisesta ja taloudellisesta asemasta. Nyt olisikin erityistä syytä kiinnittää huomiota yksinhuoltajaperheisiin, joissa köyhyys on arkipäivää. Kodinhoidon tuki tulisikin heti nostaa 600 euroon.

Lapsilisiä tulisi korottaa kautta linjan vastaamaan tämän päivän kuluja. Täytyy muistaa, että esimerkiksi harrastukset ovat tänä päivänä monimuotoisempia ja kalliimpia kuin vuosikymmenet sitten. Opiskelijaperheiden tulee saada korotettua lapsilisää.

Mielestäni Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön ”syrjäseutulisä”, jolla tuettaisiin lapsiperheitä harvaan asutulla seudulla. Lapsivähennys tuloverotukseen on myös palautettava. Nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä väestönkasvun vääristymän korjaamiseksi, vaikkakin ne olisi pitänyt tehdä jo 20 vuotta sitten. Rahallinen tuki ei voi tietenkään yksin olla syy lasten hankkimiselle, mutta monet kyllä lykkäävät lasten hankintaa taloudellisien epävarmuuksien takia. Itse kannatan perinteistä perhemallia, johon kuuluvat isä, äiti ja lapset.

Mutta mistä rahat?

Nyt herääkin varmaan monella kysymys, miten nämä toimenpiteet rahoitetaan? Ensinnäkin verotuksen kautta: kun varallisuusvero aikoinaan poistettiin, niin eipä silloin paljon kyselty onko meillä siihen varaa! Se vain runnottiin läpi tiettyjen poliittisten ryhmien avulla. Verot tulee asettaa maksukyvyn mukaan, eikä lähteä kohti tasaverotusta, niin kuin meillä nyt kaavaillaan. Se olisi jälleen kultainen kädenpuristus raharikkaille. Varallisuusvero tulee palauttaa. Ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että rikkaimpien ihmisten saamat lisätulot olisivat hyödyttäneet nimenomaan Suomen taloutta ja työllisyyttä.


Harri Tauriainen
puheenjohtaja
Perussuomalaiset
Lapin piiriJulkaistu 02.08.2010 klo 08:47