MIELIPITEET
Itsenäisyys ja kansanvalta ovat sydämen asioita
Vain itsenäisyys ja puolueettomuus voivat turvata maamme ja kansamme tulevaisuuden. Ilman itsenäisyyttä ja kansanvaltaa olemme mieron tiellä ja muiden armoilla. Vaikeuksista ja vastoinkäymisistä huolimatta meidän on jatkettava työtämme Suomen kansan herättämiseksi ja kokoamiseksi puolustamaan oikeuksiaan ja esi-isiemme jättämää perintöä.
Haluamme elää itsenäisessä Suomessa, sellaisessa maassa, jonka jokainen kansalainen voi tuntea viihtyisäksi ja turvalliseksi kodikseen.

Puolueettomuus ei ole vanhentunut turvallisuuspolitiikan perustana. Muuttuvassa maailmassa se olisi paras turva maallemme. Puolueeton Suomi voisi parhaiten ja halvimmalla huolehtia maamme ja kansamme turvallisuudesta sekä toimia samalla aktiivisena sovittelijana maailman kriiseissä.

Maamme itsenäistyttyä vuonna 1917 valtiollisen itsenäisyyden säilyttämistä pidettiin kaiken poliittisen toiminnan tärkeimpänä tavoitteena. Viimeksi kuluneen runsaan vuosikymmenen aikana hallitukset ja eduskunnan enemmistö ovat luopuneet tästä tinkimättä kiinni pidetystä periaatteesta. Toisin kuin ne, ei Suomen kansan enemmistö ole milloinkaan hyväksynyt maamme liittämistä EU:hun ja tämän aiheuttamaa valtiollisesta itsenäisyydestä luopumista.

EU:ssa ei myöskään kansanvallan toteuttaminen onnistu. Yksi syy tähän on se, että EU:n tärkeimpiä taustavaikuttajia ovat suuryritykset. Niiden edut ovat usein erilaiset kuin kansalaisten enemmistön edut. Kansanvalta ei voi toteutua myöskään EU:n jäsenvaltioiden tasolla, sillä niillä ei ole enää omaa itsenäistä lainsäädäntövaltaa EU:lle kuuluvissa asioissa. Kansanvalta voi toteutua vain itsenäisissä kansallisvaltioissa. Valtiollinen itsenäisyys, kansanvalta ja oikeudenmukainen hyvinvointiyhteiskunta kuuluvat yhteen. Ne kaikki on mahdollista saavuttaa Suomessa, kunhan kansalaiset saavat äänensä kuuluviin.

Islantilaiset eivät halua EU:hun. Tuoreen kyselyn mukaan 60 prosenttia islantilaisista vastustaa maansa liittämistä EU:n jäseneksi. Jäsenyyttä kannattaa 26 prosenttia ja 14 prosenttia ei ota kantaa asiaan.
EU-jäsenyyden ja euroon liittymisen kannatus kesti puoli vuotta maan talousromahduksen jälkeen. Sittemmin ovat islantilaiset tulleet siihen tulokseen, että oma päätösvalta ja raha ovat EU-jäsenyyttä parempi vaihtoehto.
Pitää puhua siitä, mitä Suomen on tehtävä. Se on suomalaisten omissa käsissä. Siihen voidaan vaikuttaa.
Suomen perusvalinta on yksinkertainen. Jatketaan EU:ssa ja alistutaan sen vallan alle tai ryhdytään palauttamaan menetettyä itsenäisyyttä.

EU-kriittisyys on pahimmillaan huijausta, jolla turvataan nykyisen politiikan jatkuminen. Kriittisyys ilman perusteluja ja toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa ei muuta mitään.

Vaihtoehto EU-jäsenyydelle ei ole kriittisyys, vaan Suomen eroaminen EU:sta. Se on mahdollista toteuttaa eduskunnan enemmistöpäätöksellä. Siitä ei seuraa sakkomaksuja eikä kaupankäynnin heikennyksiä. Suomi pärjäisi paremmin itsenäisenä kuin EU:n reunamaakuntana. Tästä olisi syytä keskustella!

Kevään 2011 vaaleissa kyse on Suomen suunnasta. Kyse on siitä, alkaako muutos. Suurin muutos tulevaan eduskuntaan on se, että sinne valitaan sellaisia kansanedustajia, jotka tekevät tosissaan töitä Suomen menetetyn itsenäisyyden palauttamiseksi.


Kalevi Klemetti
Lahti
Julkaistu 19.08.2010 klo 14:45