MIELIPITEET
Aselainsäädännön uudistuksesta
Ampuma-aselakia ollaan muuttamassa tiukempaan suuntaan. Voimassa oleva aselaki lähtee siitä, että aseen hankinnalle tulee aina olla perusteltu syy. Aseen hankkiminen ei ole siten mikään subjektiivinen oikeus. Asevalvonta on Suomessa tiukkaa ja aseen omistus on yksi tarkimmin säädeltyjä EU:n alueella.

Yksi suurimmista tekijöistä turvallisuuden osalta on lupaprosessi. Miten lupa myönnetään, millä edellytyksillä, minkälaisilta tahoilta lausuntoja pyydetään, kuinka usein luvat pitää anoa jne. Aseluvan hakijan kattavampi arviointi ja sen kannalta tarpeellisten tietojen parempi saatavuus muilta viranomaisilta on poliisille erittäin tärkeää.

Aseen omistaja on yleensä tavallinen kansalainen joka on myös huolissaan aseturvallisuudesta. Ampumaurheilu, metsästys, ja vapaaehtoinen maanpuolustus niihin kuuluvine ampumakoulutuksineen ovat hyväksyttäviä harrastuksia. Niillä on myönteistä merkitystä myös laajemmin yhteiskunnassa. Esim. hirvenmetsästys edistää liikenneturvallisuutta ja asevelvollisuuteen perustuva maanpuolustus tarvitsee toimiakseen reserviläistoimintaa.

Yhdistystoiminta luo ihmisten välille tärkeitä sosiaalisia verkostoja. Suomessa ei silti tarvitse voimassa olevan perustuslain mukaan kuulua yhdistykseen. Mikäli uusi aselaki toteutuu tällaisenaan, niin saadakseen aseen hallussapitoluvan on kuuluttava esim. metsästysseuraan. Entä jos ei itse omista maata ja metsästysseuraan ei huolita rodun, uskonnon tai muun seikan vuoksi? Vaatimus yhdistykseen kuulumisesta on siten kansalaisten yhdistysvapautta loukkaava.

Aseet tulee saada pois sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät käyttäytymisensä tai terveydentilansa perusteella sovi pitämään sellaisia hallussaan. Tässä tavoitteessa on päästy jo paljon eteenpäin poliisin ajaessa ristiin ase- ja rikosrekisterit.
Vastuulliset harrastajat huolehtivat aseistaan pääsääntöisesti hyvin ja säilyttävät niitä lain edellyttämällä tavalla. Suurin osa rikollisten käsiin kulkeutuvista laittomista ampuma-aseista on peräisin asuntomurroista. Aseita ei ole säilytetty asianmukaisissa lukituissa tiloissa.

Esityksessä ehdotetaan poliisille oikeutta tarkastaa aseluvan haltijan ampuma-aseiden asianmukainen säilytys. Tämä toisaalta loukkaa kotirauhaa, jolla on erityinen asema perustuslaissa. Toisaalta poliisin on ilmoitettava aseiden omistajalle tarkastuksesta kaksi viikkoa ennen, joten tarkastuksella lienee lähinnä kosmeettinen merkitys ja se työllistää poliisia entisestään.  

Nykyisen lain mukaan 15–17-vuotiaat ovat voineet hankkia aseen ja itsenäisesti metsästää. Mikäli esitys menee läpi, nuori ei voi enää hankkia asetta itselleen. Hän joutuu etsimään välikäden joka ostaa aseen, jolle nuori hakee sitten rinnakkaisluvan. Onko vaarallisempaa aseen omistaminen vai hallussapito ja käyttö? Mielestäni tässä ei ole logiikkaa. Nuorten paha olo ei johdu nykyisestä aselaista, syyt ovat muualla. Myös syrjäytyneiden ja perheväkivallan vähentämiseksi sekä alkoholiongelmien lievittämiseksi tarvitaan muita toimenpiteitä.


Kari Kulmala
P-K piirin varapuheenjohtaja

Julkaistu 02.09.2010 klo 10:23