MIELIPITEET
Puoluerasismia mediassa?
Otsikon esittämä kysymys on aiheellinen ja mielenkiintoinen. Puolueiden ja niiden edustajien esilletuomisessa vaikuttaisi olevan puoluekannasta riippuvia eroja. Lehdistöllä on vapaus itsenäiseen toimitustyöhön, mutta myös moraalinen vastuu tasapuolisuudesta.
Perussuomalaisten näkyvyys lehdistössä on jäänyt muiden puolueiden varjoon. Siinä missä muiden puolueiden edustajat paistattelevat lehden sivuilla valokuvissa ja tekstirivejä riittää, niin Perussuomalaiset edustajat mainitaan parilla rivillä ikään kuin sivumennen.

Tämä linja uutisoinnissa koskettaa myös kunnallispolitiikassa tehtyjen aloitteiden ja ehdotusten esilletuomista. Perussuomalaisten aktiivinen rooli kunnallispolitiikassa jää helposti huomioimatta. Johtuuko se sitten siitä, että halutaan välittää kuva Perussuomalaisista salin täytteenä, vai siitä että Perussuomalaiset tuovat asiat jaarittelematta esille.

Valtapuolueet reagoivat vastustamalla automaattisesti valtapiirin ulkopuolelta tulevia ehdotuksia ja ajatuksia. Ne mitätöidään nopeasti ja johdetaan keskustelu asian viereen. Toimittajille puhetta riittää vaikkei varsinaisesti mitään sanottavaa ole. Tarinat kuunnellaan ja toimittajat kirjaavat ne ylös totuutena ilman kriittisyyttä. Lehdistö kiittää ja palstatila on taattua vaikka juttuun ei oikein villoja olisikaan. Asiaa voi edesauttaa mahdollisuus, että toimituksissa ajatellaan Perussuomalaisten katoavan kun heitä ei mainita.

Kaikesta huolimatta Perussuomalaisena on hyvä tehdä politiikkaa kuntalaisten hyväksi. Puoluekuri ei rasita vaan asiat ratkaisevat. Tulevaisuudessa Perussuomalaisten jalansijan kasvaessa politiikassa kuntalaisten asioiden ajaminen tulee helpottumaan. Kenties lehdistökin alkaa kiinnittämään huomiota kunnallispolitiikassa toimivien aktiivisten Perussuomalaisten joukkoon ja heidän näkemyksiinsä.


Pasi Mäenranta
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmän pj.
Julkaistu 12.09.2010 klo 09:33