MIELIPITEET
Totuuksia työurista
Huoli yhteiskunnan kyvystä hoitaa eläkkeet jatkossa puhuttaa. Keskustelu työurien pidentämisestä on kuitenkin tällä hetkellä vääriin asioihin keskittyvää ”eipäs-juupas” väittelyä.
Työntekijäpuoli ja vasemmisto makaavat vanhoissa juoksuhaudoissa haraamassa vastaan ja keskustelua hallitsee suurpääoman edunvalvontakoneisto EK:n sekä oikeistopuolueiden ajama eläkeiän kohtuuton ja epärealistinen nosto.

Todellisuuspohja puheille 70 vuoden eläkeiästä on jokaisen nähtävissä. 60-vuotiaita sekä nuorempiakin jää joukoittain sairaseläkkeelle ja eläkeputkiin työnnetään viidenkymmenen ylittäneitä kun se vain on mahdollista. Termiä ”luontainen poistuma” käytetään ikään kuin se olisi tavoiteltava asia. Eläkkeelle lähteneiden tilalle ei palkata uusia, joten nuoret eivät edelleenkään työllisty.

Turhalta alkaa myös kuulostamaan puhe tulevasta työvoimapulasta ja pakosta tuoda työvoimaa ulkomailta sitä paikkaamaan. Missä on se pula, kun sadat tuhannet Suomessa ovat työttöminä? Nuoria valmistuu koko ajan kortistoon ja jos töitä löytyy, monesti kallis ja korkea koulutus tuhlataan sitä vastaamattomissa tehtävissä. Enemmän kun osaavalle, kysyntää kuulostaakin olevan halvalle työvoimalle.  

Näin ei voi jatkua. Kotimaisen työn ja pienyrittämisen asiasta on tehtävä tärkein kansallinen tavoite. Työn tekemisen ja teettämisen on kannatettava; nuorisotyöttömyyden ja ennenaikaisen eläköitymisen ongelmiin pitää puuttua poistamalla niiden todellisia syitä. Tuloerojen kuilua ei pidä kasvattaa vaan pienentää. Pätkä-, silppu- ja vuokratyöläisten asemaa on parannettava. Harmaaseen talouteen ja ulkomaisen halpatyövoiman hyväksikäyttöön on puututtava tehokkaammin.


Jani Mäkelä

Lappeenranta
Julkaistu 17.09.2010 klo 10:14