MIELIPITEET
Eläkeiän nosto, työttömyys ja työperäinen maahanmuutto
Työvoimapulalla on peloteltu jo muutamia vuosia, puhumalla suurien ikäluokkien eläkkeelle jäämisestä. Vanhojen puolueiden mukaan Suomi ei tulevaisuudessa pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa, tällä verukkeella koko maahanmuuttopolitiikka on ollut sangen holtitonta jo vuosikausia. Työvoimapulan välttämiseksi on esitetty myös eläkeiän nostoa 70 vuoteen, tätä vaati myös EK jokunen viikko sitten.
Näitä linjauksia vaativat herrat, jotka ovat vieraantuneet todellisesta työelämästä ja itse jäävät siisteistä toimistotöistään eläkkeelle jo huomattavasti aiemmin. Onkohan herroilla tullut mieleen, kuinka moni fyysisesti raskailla aloilla elämänsä työskennellyt on vielä työkykyinen 70-vuotiaana? Nykyään työntekijältä vaaditaan yhä enemmän joustavuutta ja kestävyyttä, mikä on omiaan lisäämään riskiä joutua jo nykyistä eläkeikää nuorempana sairaseläkkeelle.

Taloudellisesti vaikeina aikoina moni suurikin yritys joutuu saneeraamaan henkilökuntaa ja nykyajan trendin mukaan se aloitetaan vanhimmasta päästä, jolloin alle 60-vuotiaitakin ohjataan eläkeputkeen. Mielestäni on ristiriitaista vaatia samalla eläkeikää korkeammaksi. Työuria voidaan toki hieman pidentää alkupäästä, jolloin nuorisotyöttömyys olisi saatava ensin kuriin. Työuran pidentämisen loppupäästä täytyy perustua aina vapaaehtoisuuteen.

Maassamme on työttömiä noin 300 000 ja nuorisotyöttömyys on huolestuttavaa, joten puheet työvoimapulasta on lopetettava. Työperäistä maahanmuuttoa tulee hillitä ja halpatyövoiman käyttö pitää saada loppumaan. Pidän tärkeänä, että ensin löytyy töitä oman maan kansalaisille ennen kuin rekrytoidaan väkeä ulkomailta. Kotimaisen työvoiman käytön tulisi olla aina kannattavampaa kuin ulkomaalaisen.

Halpatyövoimantuonti EU-alueen ulkopuolelta on tuonut mm. rakennusalalle kahdet työmarkkinat. Suomalaisen kirvesmiehen on mahdotonta kilpailla työmarkkinoilla ulkomaalaisen kanssa, joka tekee saman homman muutaman euron tuntipalkalla. Tällaisella tuntipalkalla ei pysty elämään kukaan tavallinen kansalainen yhteiskunnassa, jossa kuluttajahinnat jatkuvasti nousevat. Harvoin myöskään valtio saa verotuloja harmaata työvoimaa käyttäviltä yrityksiltä. Myös rehelliset yritykset kärsivät, koska eivät pärjää kilpailussa halpatyövoimaa käyttäville.

Ulkomaalainen työvoima on tervetullutta, kunhan heillä on samat oikeudet, palkkaus ja velvollisuudet kuten kotimaisellakin. Alhaisemmat työvoimakustannukset eivät ole peruste ulkomaalaiselle työvoimalle.


Risto Mattila
Kauhavan Perussuomalaisten puheenjohtaja

Julkaistu 23.09.2010 klo 08:36