MIELIPITEET
Suomessa on työleirejä - pakkotyötä ilman palkkaa
Suomessa on luotu työvoimapalvelulakiin ja muihin siihen liittyviin lakeihin järjestelmä, joka mahdollistaa työn teettämisen ilman palkkaa.
Systeemi menee niin, että TE-toimistot yhdessä kaupungin sosiaalitoimen kanssa määrittelevät pitkäaikaistyöttömälle ns. toimenpideputken. Putkeen voi sisältyä terveystarkastuksia, kuntouttavaa työtoimintaa, kursseja, aktivointia, työharjoittelua jne.

Palveluiden piiriin otetaan pääasiassa pitkäaikaistyöttömiä joiden työttömyys on kestänyt yli 500 päivää tai heidät muutoin luokitellaan pitkäaikaistyöttömiksi, vajaakuntoisiksi tai henkilöiksi joiden ammattitaito on rapistunut tai koulutus vanhentunut. Myös nuoret ovat eritystoimenpiteiden kohteena.

Työtön joka ei suostu tarjottuihin palveluihin tai jättää väliin jonkun toimenpiteen voi joutua karenssiin. Häneltä leikataan osa toimeentulotuesta ja peruspäivärahasta pois. Lopulta voi käydä niin, että henkilö menettää kokonaan toimeentulon. Tällaisiakin tapauksia ilmeisesti jo on.

Suomeen on kuntien taholta luotu säätiöjärjestelmä -työllistämiskeskukset, jotka tarjoavat työtä ilman palkkaa. Työaika on kuusi tuntia ja henkilöllä teetetään hyvinkin vaativia töitä ja laitos tuottaa periaatteessa palveluja niiden avulla. Yksi yleisin palvelu on kotisiivoukset, kierrätykseen liittyvät työt, satunnaiset erimuotoiset tehtävät.

Työpalvelukeskuksissa työskentelevät saavat peruspäivärahan 410 euroa/kk ja 9 euroa/päivä kulukorvauksia. Henkilöt eivät ole työsuhteessa vaan harjoittelusuhteessa tai kuntoutussuhteessa. Vakuutukset maksaa työvoimahallinto ja työnantaja teettää työtä palkatta kuusi tuntia/päivä. Maksimissaan harjoittelu/työkuntoutussuhde voi kestää 24 kuukautta ja se ei kerrytä eläkettä.

Nyt Erityisalojen ammattiliiton julkisuuteen nostama asia on pelkkä jäävuoren huippu ja kohdistunee IT-alaan. Järjestelmä on luotu sosiaalidemokraattien ministereiden toimesta ja sitä ovat tukeneet kaikki hallituksessa olleet vanhat puolueet.


Hemmo Koskiniemi
Rovaniemen kaupunginvaltuutettu (ps)

Julkaistu 23.10.2010 klo 08:33