MIELIPITEET
Vastuuta päätöksiin
Sosiaalitoimen toimintakulttuuri ei kaikilta osin tunne perheen tukemismuotoja. Ne ovat aikansa eläneitä, päätöksiä tekevät usein epäpätevät tai muuten tehtäviinsä sopimattomat henkilöt.
Suomessa on väkilukuun suhteutettuna suurin määrä laitoksiin sijoitettuja lapsia koko Euroopassa. Vuonna 2008 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna lähes 17 000 lasta. 1,3 prosenttia kaikista alaikäisistä.

Vuonna 2008 lastensuojelun asiakkaana oli lähes 70 000 lasta ja nuorta, huostaanotettuina lähes 12 000.
Laitos- ja perhehoidon kustannukset vuonna 2008 noin 550 miljoonaa euroa, vuonna 2009 noin 605 miljoonaa euroa, tänä vuonna 670 miljoonaa euroa ja vuonna 2011 arvio 740 miljoonaa euroa.

Kustannukset ammatillisessa hoidossa 55 000-100 000 euroa vuodessa, sijaisperhehoidossa noin 25 000 euroa vuodessa. Avohuollon kustannukset noin 3000 euroa vuodessa lasta kohti.
(Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto)

Syitähän näille huostaanotoille on monia. Päihteet, rikoskierre, mielenterveysongelmat, työttömyys. Yhteiskunnan eriarvoistuminen on kasvanut.

Suurilta osin huostaanotot ovat varmasti aivan aiheellisia, mutta erittäin paljon on huostaanottoja jolloin tuki olisi täytynyt ohjata perheeseen ja aivan varmasti huostaanotolta olisi vältytty.

Näitä “laittomia” huostaanottoja on erittäin vaikea purkaa. Kun lapsi viedään, vanhemmat ovat usein aivan voimattomia. Onni on joskus mukana, että isä tai äiti, on vahvana ja jaksaa taistella itsensä ja lasten oikeuksien puolesta. Prosessi on pitkä ja raskas.

Huostaanottopäätöksiä tekevien on oltava ammattitaitoisia, saatava jatkuvaa koulutusta ja heidän on sitouduttava tehtävänsä hoitamiseen niin, että tiedostavat  kuinka heidän tulee kantaa työstään vastuu. Virheellisiä huostaanottopäätöksiä on paljon, ne tulevat yhteiskunnallemme erittäin kalliiksi ja mikä pahinta, vaikuttaa lasten ja perheiden elämään todella rankasti.

Lisää ammattitaitoista henkilöstöä lastensuojeluun, ennalta ehkäisyä, tukea kotiin ja vastuuta kipeistä päätöksistä! Siinä keinot millä saadaan näitä kustannuksia huomattavasti alaspäin.


Sirpa Kulin
kansanedustajaehdokas
Pohjois-Savon vaalipiiriJulkaistu 12.11.2010 klo 07:40