MIELIPITEET
Tasavero hyvinvointivaltion uhkana
Suomi on tunnettu ja arvostettu hyvinvointivaltio, jossa perinteisesti myös heikompiosaisista on pidetty huolta. Sosiaaliturva, terveydenhuoltopalvelut, koulutus ovat olleet kaikkien saatavilla.
Hyvinvointivaltion tuoma turva on perustunut pitkälti verotuloihin ja siihen, että veroja on maksettu maksukyvyn mukaan. Tätä on yleisesti pidetty myös oikeudenmukaisena tapana kerätä veroja yhteisten palvelujen ylläpitämiseen.

Tasaverotuksessa tavoitteena on kaikille samansuuruinen veroprosentti, jossa myös hyvätuloinen maksaa aikaisempaa vähemmän ansiotuloveroa. Valtion verotulot laskevat kun verotuksen painopistettä ollaan siirtämässä kulutuksen verotukseen. Pienituloisella ei ole ollut, eikä tule jatkossakaan olemaan varaa kulutusjuhliin. Jo pelkästään päivittäisessä elämässä pienituloisille on suuri merkitys energian, veden, kiinteistöveron suuruudella. Juuri näitä veroja ollaan nyt nostamassa. Polttoaineiden, elintarvikkeiden, vakuutusten ja televisiolupamaksujen korotukset vaikuttavat rajusti pienitulosten lapsiperheiden, yksinhuoltajien ja eläkeläisten toimeentuloon.  Mielestäni kansaneläke tulisi nostaa 800 euroon ja yksinhuoltajille tulisi maksaa korotettua lapsilisää.

Perusterveydenhuoltopalveluihin kohdistuvat supistukset ja terveysasemien lakkauttamiset vaikeuttavat näiden välttämättömien palveluiden käyttöä ja lisäävät yksityisten palveluiden kysyntää. Kaikilla kansalaisilla ei ole mahdollisuutta tai edes varaa käyttää näitä yksityisiä lääkäri- ja laboratoriopalveluja muista vapaaehtoisista vakuutuksista puhumattakaan. Kuitenkin perusterveydenhuolto on merkittävä osa sosiaaliturvaa ja tämän johdosta nämä palvelut tulee myös olla kaikkien saatavilla. Panostus perusterveydenhuoltoon tuo moninkertaisesti säästöjä erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollon lopettamisen seurauksena lisääntyvät eriarvoisuus ja väestöryhmien väliset terveyserot.

Eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää sitä, että hyvinvointi-Suomea ei ajeta alas. Verotuloilla tulee myös jatkossa varmistaa näiden peruspalveluiden säilyminen ja tasapuolinen saatavuus koko Suomessa. Verotuloja tarvitaan myös jatkossa ja niitä tulee myös kerätä maksukyvyn ja varallisuuden mukaan. Tämän johdosta progressiivinen verotus on edelleen toimivin ja oikeudenmukaisin tapa kerätä verotuloja. Myös pääomatulojen verotus tulee muuttaa progressiiviseksi ja nostaa sen minimitasoa 1- 3 %.a.  Tällä vähennetään verokeinottelua ja samalla lisätään valtion verotuloja, joilla voidaan parantaa sosiaaliturvaa ja heikompiosasten asemaa.

Hallituksen ”erityisesti” tällä hallituskaudella ajama veropolitiikka johtaa siihen, että heikompiosaiset ja sairaat syrjäytyvät entisestään, eivätkä enää pysy yhteiskunnan mukana. Kelan erikoistutkija Mikko Niemelän mukaan lapsiköyhyyden yleistyminen on jatkunut ja erityisesti yksinhuoltajien tilanne Suomessa on heikko. Köyhyyden syveneminen ja leipäjonojen piteneminen ei saa olla Suomalaisen yhteiskunnan tavoitteena, vaan kaikille tulee antaa mahdollisuus turvalliseen elämään.  Jokainen ihminen on tärkeä ja siksi myös heikompiosasista on pidettävä huolta.

Perussuomalaiset haluavat muutosta nykyiseen politiikkaan. Siksi tuki ja ääni ehdokkaallemme on ensimmäinen askel oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaan.


Jari Markkinen
Joensuun PerusSuomalaiset


Julkaistu 14.11.2010 klo 07:46