MIELIPITEET
Mitä populismi onkaan, Jyrki?
Jyrki on arvostellut väkevästi poliittista populismia ja erityisesti perussuomalaisia. Jyrkin mukaan populistit eivät ole vastuunkantajia. Kokoomus sen sijaan on Jyrkin mukaan populismin vastavoima. Populismi itse asiassa ahdistaa Jyrkiä – eikä ihme. Sitä ahdistusta voisi kutsua omantunnon jäänteeksi. Ihminen kai Jyrkikin kuitenkin on?
Mutta mitä populismi onkaan, jos sitä tarkastellaan Jyrkin väittämien valossa hieman tarkemmin? Valtiovarainministeri Katainen kun on tuonut populistisesti median valokeilaan tarkoitushakuisesti vain yhden populismin vanhentuneen määritelmän.

Populismilla itse asiassa tarkoitetaan kansan oikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun puolustamista politiikan keinoin. Se on poliittisten agendojen ja poliittisen debatin synnyttämistä ja keskustelun aikaansaamista avoimessa kansalaisyhteiskunnassa. Populismi on demokratiaa. Populismi on oikeutettujen poliittisten epäkohtien tuomista läpinäkyväksi.

Suomen perustuslain ja valtiosäännön tulisi turvata ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapauden ja -oikeuksien toteutuminen sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassamme. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen ja oikeuksiensa puolustamiseen. Jyrkin mukaan populistit eivät ole vastuunkantajia? Mutta eivätkö populistit itse asiassa perustuslakiinkin nojaten puolusta kansaa? Populistit ovat ainoa ryhmä, joka vielä puolustaa kansalaisten ja eri kansanosien oikeuksia Suomessa.

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Näin sanotaan perustuslaissa. Mutta mitä tapahtuu vaalien jälkeen? Kun Jyrkin ja Keskustan ja suurten puolueiden edustama ”populismin vastavoima” saa äänestäjiltä valtakirjansa – kansa unohdetaan. Sitä on kokoomuslainen ja keskustalainen vastuullisuus. Valtakirjan saatuaan kansanedustaja kaikkoaa kansan parista ja hänen moraalinen selkärankansa rakentuu takavalotakuulle ja eliitti- ja etupiiripolitiikalle. Sitä on ”populismin vastavoiman” vastuullisuus. Perustuslainkin voi unohtaa?

Kokoomuksen ja Keskustan vastuullisuus on mm. juuri eliitti- ja etupiiripolitiikan rapauttaman Kreikan julkisen talouden ja roskapankkien eli hengenheimolaisten tukemisessa. Heidän vastuullisuuttaan on mm. se, että Suomi tulee jatkossa kärsimään kansainvälisissä maavertailuissa korruption ja vaalirahoitusepäselvyyksien, harmaan talouden ja talouden läpinäkyvyyden puuttumisen vuoksi.

Tätä on ”populismin vastavoiman” Kokoomuksen ja Keskustan vastuullisuus.


- perifeerian pohheemi -
Julkaistu 20.11.2010 klo 09:05