MIELIPITEET
Energiaverotukseen on tulossa tuntuva korotus!
Valtion ensi vuoden budjettiesitys sisältää tuntuvan energiaveron korotuksen niin kuluttajille kuin perusteollisuudelle. Hallituksen energiamalli on epäoikeudenmukainen ja lisää kansalaisten eriarvoisuutta.
Kuluttajien osalta tämä tarkoittaa sähkö- ja öljylämmitteisen omakotitalon energialaskuun peräti 200-250 euron korotusta vuodessa. Korotus on niin suuri, että tällä on jo merkitystä pienituloisten päivittäisessä elämässä. Tämä johdosta energian- ja kiinteistöveron korotus tulisi ottaa huomioon toimeentulotukea ja muita avustuksia korottamalla.

Kiinteistöveroa ei tule porrastaa asunnon energiatehokkuuden mukaan, koska tällä taas jälleen asetetaan vähävaraiset kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Kaikilla ei ole varaa parantaa talon energiatehokkuutta tai asua passiivienergiataloissa. Asumisen verotuksessa ja muissa asumisen maksuissa tulisi noudattaa kohtuullisuutta. Kiinteistöveroilla ei tulisi paikata kuntataloutta, jota sillä nyt valitettavasti yritetään tehdä. Esimerkiksi pienituloisille kotitalouksille tulisi myöntää investointitukea energiaa säästävään peruskorjaukseen ja laitehankintoihin.

Suomen perusteollisuudelle sähköveron roima korotus 2,6 €/MWh => 7,0 €/MWh tuo merkittävästi lisäkustannuksia. Erityisesti paljon energiaa käyttäville metalli- ja metsäteollisuudelle tämä aiheuttaa kilpailukyvyn heikkenemistä. Esimerkiksi noin 40-50 MWh kuluttavan teollisuuslaitoksen vuosikustannukset nousevat n. 1 M€ vuodessa. Tämä on niin suuri lisäkustannus, jolla pahimmillaan voi olla vaikutuksia tuleviin investointeihin Suomessa.

Suomessa yli puolet yhdyskuntajätteistä sijoitetaan kaatopaikoille. Tämä on käsittämättömän suuri määrä myös polttoon kelpaavaa jätettä. Tämä tulisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin kaupunkien ja suurempien taajamien kaukolämmön- ja sähköenergiantuotannossa. On myös hyviä esimerkkejä ja käynnissä olevia projekteja jätteen hyödyntämisessä energiatuotannossa. Esimerkiksi VTT on tehnyt yhteistyötä Lahti Energia Oy:n kanssa ja valmisteilla on uusi ja nykyaikainen uutta kiertoleijukaasutusta (CFB) hyödyntävä kaasutusvoimalaitos. Laitos tuottaa sähköä 50 megawattia ja lämpöä 90 megawattia ja käyttää jätettä noin 250 000 tonnia vuodessa. Polttokattilan savukaasujen puhdistuksen teknologia on kehitetty suomalaisvoimin. (www.lahtistreams.com)

Perussuomalaisten mielestä Suomen perusteollisuuden kilpailukykyä ei enää tule heikentää ylimääräisillä veroilla. Hallituksen esittämä syöttötariffijärjestelmä tulee nostamaan valtion menoja sadoilla tuhansilla euroilla. Perussuomalaisten mielestä syöttötariffijärjestelmään ei tarvita, koska uusituvan energian tuotantoa voidaan tukea kertaluontoisella investointituella sekä metsäpuolella korjuu ja kuljetustukia nostamalla.

EU:ssa on sovittu tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä, että uusiutuvan osuus energiatuotannosta on 20%. Suomessa uusiutuvien osuus on jo nyt 28%, eli täytämme omalta osaltamme EU:n asettaman tavoitteen.

Bioenergiaa tuottavat ja energiaomavaraiset teollisuuslaitokset tulisi vapauttaa energiaverosta. Tämä olisi uusia investointeja käynnistävä toimenpide, joka lisäisi myös uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa. Uusituvan metsäenergian tuotanto lisää samalla myös syntyvän puutuhkan määrää, jota tulisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin metsänlannoituksessa. Tällä olisi myös merkittävä (30-40 %:a) metsän vuotuista tilavuuskasvua lisäävä vaikutus.


Jari Markkinen
Joensuu

Julkaistu 22.12.2010 klo 06:53