MIELIPITEET
Tasa-arvoa työttömillekin
Mitähän jos Kelan maksamasta työttömyyspäivärahasta ja työmarkkinatuesta pidätettäisiin lopullisena tuloverona vain 10 prosenttia? Silloin vähäosaisten toimeentulomahdollisuudet paranisivat ilman, että yhteiskunnan menot lisääntyisivät, koska byrokratian väheneminen aikaansaisi ainakin saman verran säästöjä kuin mitä perustyöttömältä nykymenolla saadaan nirhattua irti.
Samalla oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa työttömien ja työssä olevien kesken lisääntyisi, sillä eihän ole tasa-arvoista se, että työtöntä kohdellaan verotuksessa ankarammin kuin työssä olevaa sen vuoksi, ettei työtön saa hyväkseen työtulovähennystä. Jos kuitenkin halutaan ylläpitää monimutkaista yhteiskuntajärjestelmää (esimerkiksi ihmisten työllistämiseksi), niin Kelan maksamista peruspäivärahoista ja työmarkkinatuesta voitaisiin työttömälle myöntää esim. perustulovähennys työtulovähennyksen sijaan.

Sekään ei ole oikeudenmukaista, ettei edes ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavilla ole oikeutta työtulovähennykseen. Lainsäädännössämme on pääsääntönä sijaantulo-oikeus ja siksi tasa-arvo edellyttää mielestäni em. tapauksessa oikeutta työtulovähennykseen. On kohtuutonta, että ensin ihmiseltä viedään ansiotyö ja sen jälkeen vielä ansioon pohjautuva verovähennysoikeus.

Piispa Voitto Huotari sanoi jo noin kymmenen vuotta sitten valtiopäiville pitämässään saarnassa, että yhteiskuntaa on hoidettava kuin kotia eikä kuten liikeyritystä. valitettavasti piispan viisaat sanat ovat kaikuneet kuuroille korville.


Johan Syren
Mänttä


Julkaistu 30.12.2010 klo 07:26