MIELIPITEET
Omaishoidon tukipaketilla kiire
Vanhusten määrä lisääntyy, ikärakenne vääristyy ja hoitajien paineet kasvavat kasvamistaan. Tässä taloudellisessa tilanteessa on paineita laitospaikkojen vähentämiseen.
Heitteillekö huonokuntoiset vanhuksemme pitää jättää, kun he eivät enää omin avuin selviä jokapäiväisistä perustoimistaan?

Kaikkien tiedossa on, että omaishoito on yhteiskunnalle edullisin hoitomuoto ja myös hoidettavalle inhimillisin vaihtoehto. Miksi sitten omaishoitajia käytetään ilmaisena työvoimana ja uuvutetaan työtaakan alle? Hoitajista tuleekin hoidettavia. Eikö heillekin kuulu tehdystä työstä maksettava palkka ja muut etuudet?

Miksi tämä on niin vaikea toteuttaa? Omaishoidon tuen maksamisen jälkeenkin omaishoito on edullisin vaihtoehto.

Omaishoitaja on monesti itsekin iäkäs, eikä jaksa loputtomiin raskasta omaishoitotyötä. Raha ei yksin riitä. Siksi esimerkiksi räätälöity tukipaketti olisi hyvä vaihtoehto. Siinä huomioitaisiin vapaapäivät, lomat, työterveyshuolto, intervallihoitojaksot sekä maksimaalinen kotihoidon tarve. Kansaneläkelaitos maksaisi palkan ja kunta huolehtisi muusta tukipaketista.

Rahaa riittää kyllä jaettavaksi ulkomaille, mutta ei heikommassa asemassa oleville suomalaisille. Omien vanhustemme kunnioittava kohtelu pitäisi olla jokaiselle itsestäänselvyys. He ovat tämän maan meille rakentaneet ja meidän tehtävämme on luovuttaa se tuleville sukupolville itsenäisenä hyvinvointivaltiona, eikä minään EU:n liitovaltion osana.


Anitta Kangas
sairaanhoitaja, lääke-edustaja
Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin uusi piirisihteeri
Uurainen
Julkaistu 09.01.2011 klo 07:19