MIELIPITEET
Kunnallisverotus olisi muutettava progressiiviseksi
Useissa yhteyksissä on pohdiskeltu valtakunnan nykyistä verotuskäytäntöä. Syytä onkin, sillä verotus on kaukana verovelvollisten oikeudenmukaisesta verottamisesta. Verot tulee suunnata kansalaisille heidän todellisen maksukykynsä mukaan.
Monet kunnat nostavat vuosittain erilaisia taksoja ja tariffeja pitääkseen kunnan tuloveroprosentin tietoisesti liian alhaalla. Esimerkiksi Jyväskylässä kokoomus on todennut, ettei veroprosenttiin tule kajota. Puolue ja heidän myötäjuoksijansa eivät välitä kaupungin pienituloisista, työttömistä ja vähävaraisista, sillä erilaisten palvelumaksujen ja taksojen korotukset ovat samansuuruiset niin köyhille kuin rikkaillekin. Lisäksi kaupunki joutuu maksamaan niistä valtiolle arvonlisäveroa, jota veroprosentin kautta saatavasta tulosta ei suoriteta.

Mielestäni parasta liennytystä olisi pieni- ja keskituloisten nettotulojen lisääminen. Miksi? Siksi, ettei monikaan heistä ostele osakkeita, obligaatioita tai sijoittele varojaan erilaisiin debentuureihin tai tuhlaa ulkomaanmatkoihin, vaan jokainen lisäeuro käytetään melkoisella varmuudella oman kulmakunnan ja asuinalueen päivittäistavaroiden ostoihin ja muuhun jokapäiväiseen elämiseen.

Eräs vähälle huomiolle nykyisessä kunnallisverotuksessa jäänyt asia on, että säännöllisessä työssä olevien henkilöiden kunnallinen veroprosentti on keskimäärin neljä prosenttiyksikköä pienempi kuin eläkeläisillä. Puhutaan ns. efektiivisestä veroprosentista, joka johtuu ansiotulosta tehtävistä erilaisista vähennyksistä. Siksi kuntien verotuskäytäntöön olisi tehtävä radikaali muutos! Verotuksen efektiivisyydestä johtuen myös kunnallisverotus on jo nyt osittainen progressiivinen, joten siirtymistä astetta ylöspäin eli täydelliseen progressiivisuuteen on syytä harkita.

Valtionverotuksen alaraja on ollut 13.100 euroa. Vastaavan kaltainen alaraja tulisi asettaa myös kunnallisverotukseen. Esimerkiksi puolet valtion alarajasta olisi 6.550 euroa eli noin 545 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että useat omaishoitajat ja muut pienituloiset saisivat nykyisen palkkatulonsa verottomana. Kunnallisverotuksen progressiivisuuden myötä siirtyisimme kohti oikeudenmukaisempaa verotusta, perusteena verovelvollisten todelliseen maksukyky ja ansaitut tulot.


Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu (PS), tilintarkastaja
Jyväskylä

Julkaistu 11.01.2011 klo 06:28