MIELIPITEET
Kenelle raha verotuksessa virtaa?
Suomi on vaivihkaa liukunut lähemmäksi keskustapuolueen ja kokoomuksen havittelemaa tasaveroa. Hallituksen hyvätuloisille suuntaamat veroalet ja varallisuusveron poisto ovat supistaneet verohaitaria. Verotuksen painopistettä on tietoisesti siirretty valtion tuloverotuksesta jo käytössä olevaan tasaveroon eli kunnallisveroon.
Valtiovarainministerin tilaama verotyöryhmän raportti vaikeuttaa tilannetta. Työryhmä pienentäisi palkkaveroa mutta kiristäisi arvonlisäveroa, kiinteistöveroa ja valmisteveroja. Köyhimpien ihmisten on pakko käyttää rahoistaan suhteellisesti suurempi osa välttämättömyystarvikkeisiin, kuten ruokaan, asumiseen ja vaatteisiin. Työryhmän esityksessä sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus korostuu entisestään. Käytännössä pienituloiset jäisivät jälkeen ja tuloerot vain kasvaisivat. Arvonlisäveron korotus nostaa hintoja, seurauksena ihmisten ostokyky heikkenee sekä pienyrittäjiltä katoavat maksukykyiset asiakkaat.

Tuloerot ovat kasvaneet Suomessa viimeiset viisitoista vuotta, mutta konkreettisiin tekoihin ilmiön pysäyttämiseksi tai edes hillitsemiseksi ei ole ryhdytty eikä edes suunniteltu. Kokoomuksen julkistama veropolitiikka tarkoittaa sitä, että pienituloiset osallistuvat yhteisiin menoihin yhä suuremmalla osuudella tuloistaan ja lähestyvät rikkaiden veroastetta. Tämä tarkoittaa tulontasauksista luopumista ja eriarvoisuuden lisääntymistä.

Asiantuntijoiden mukaan progressiivisuus kuuluu länsimaiseen demokratiaan. Progressiivisen verotuksen merkitys on koko ajan heikentynyt ja maksamme aiempaa enemmän veroja tasaveroina. Kansalaisten suoraan maksamista välittömistä veroista keskimäärin enää runsas viidennes on progressiivista valtion palkkaveroa, kun kymmenen vuotta sitten osuus oli vielä kolmannes.

Poliittinen eliitti näyttää pyrkivän mahdollisimman kauas pois kansasta ja tulopuoli järjestellään siten, että raha virtaa eliitin taskuihin ja sijoitussalkkuihin. Aliarvioiko hallituksen veropolitiikka kansalaisten oikeustajua?


Jarmo Juntunen
Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas
Lapin vaalipiiri

Julkaistu 12.02.2011 klo 08:29