MIELIPITEET
Poliitikkojen vastuu sosiaaliturvasta korostuu
Lähes kaikki Kansaneläkelaitoksen etuudet ovat jääneet huomattavasti jälkeen palkkojen kehityksestä, kertoo Kelan Sosiaalivakuutus-lehti (4/2010). Lehti on vertaillut Kelan maksamien etuuksien reaaliarvon muutosta vuosina 1991-2010.
Tutkijoiden mukaan köyhyys on hyväksytty Suomessa. Perusturva, joka koostuu useista eri etuuksista, on kokonaisuutena jäänyt 20 vuoden aikana ansiotasosta jälkeen jopa 40 prosenttia.

Tutkimustiedon perusteella on aihetta olla huolissaan kasvavasta eriarvoisuudesta. Näyttää siltä, että poliittiset päättäjät eivät halua ryhtyä toimiin, joilla yhteiskunnan jakautuminen voitaisiin estää. Perusturvaan ei ole tehty korotuksia silloinkaan, kun siihen olisi ollut varaa.

Samaan aikaan on tehty päätöksiä, joiden seurauksena asumisen, ruoan ja sähkön hinta on noussut. Myös verotuksen painopistettä on siirretty kulutukseen, mikä rasittaa eniten juuri vähävaraisia. Tämä kehitys tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että erityisesti lapsiperheille, pienituloisille, eläkeläisille ja työttömille jää koko ajan vähemmän rahaa.

On siirryttävä uuteen aikaan. Kaikkia perusturvaan liittyviä kustannuksia pitää tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Asumisen, terveydenhuollon, peruselintarvikkeiden ja sähköenergian hinnoittelua ja verotusta on katsottava kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta. On laadittava kansallinen talous- ja veropoliittinen ohjelma, jolla estetään kansalaisten perusturvaan kuuluvien hyödykkeiden eriarvoistava hintakehitys.

Kaikilla on vastuu siitä, että suomalainen yhteiskunta ei jakaudu kahtia. Hyvinvointiyhteiskunnan vahingoittaminen ja tuhoaminen on lopetettava.


Jarmo Juntunen
Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas
Lapin vaalipiiri

Julkaistu 16.02.2011 klo 08:11