MIELIPITEET
Eläkeläiset saavat murusia!
Ei mitään uutta luvassa eläkkeiden korotuksiin. Tämä oli VENK:n (Valtakunnallinen eläkejärjestöjen liitto) järjestämän seminaarin anti eläkkeensaajille. 16.10 pidetyssä seminaarissa alustivat Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Eero Lehto, Eläketurvakeskuksen ekonomisti Juha Rantala, sekä Ylitarkastaja Hanna Nyfors Sosiaali-ja terveysministeriöstä.

Merkillepantavaa oli se, että Eläketurvakeskus ja Palkansaajien tutkimuslaitos tekevät yhdessä tutkimustyötä ja ennusteita. Hieman sellainen tuntuma jäi alustajien ennusteista, että tilastot laaditaan tekijöiden mukaan. Kun vertailua tehdään palkansaajien ja eläkeläisten tulojen kehityksestä, saadaan yllättävän samaa rataa kulkevia käyriä. Toisaalla monet muut tilastot osoittavat aivan muuta. Eläkeläisten tulokehitys on koko ajan jäämässä jälkeen muiden tulojen kasvusta. Tämä näkyy myöskin kasvavina köyhyysrajan alle jäävinä eläkeläisryhminä.
Seminaarin alustajien mukaan mitään konkreettista muutosta ei ole tulossa, poliitikkojen kauniista lupauksista huolimatta. Näin ollen myöskin niin sanotun puoliväli-indeksin muuttamista odottelevat saavat unohtaa toiveensa ainakin niin kauaksi, kun politiikassa tapahtuu jotain merkittävää muutosta. Tällä hetkellä vallalla oleva hyväosaisten hyysääminen ei salli huonompiosaisten etujen parantamista. Äänestäjät päättävät näistäkin asioista jo kunnallisvaaleissa ja viimeistään eduskuntavaaleissa.
Reijo Ojennus  Oikeutta Eläkeläisille ry:n pj.

Julkaistu 20.10.2008 klo 11:28
Kirjoittaja: Reijo Ojennus