MIELIPITEET
Läpinäkyvyyttä päätöksentekoon
Kuntatasolla päätökset alueellisia peruspalveluja ja palveluverkkoa koskevissa asioissa tulee aina tehdä kaupunginvaltuustossa. Perusteena tässä on se, että kyse on hyvin usein merkittävistä asioista, jotka koskettavat yksittäisiä ihmisiä, kokonaisia perheitä ja yrittäjiä sekä vaikuttavat aina myös suureen joukkoon veronmaksajia.
Päätökset voivat vaikuttaa myös kansalaisten tasa-arvoon ja alueellisten peruspalvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen. Lautakunnissa toimivien valtuutettujen edustus ei useinkaan ole alueellisesti riittävän kattava oikeuden-mukaista päätöksentekoa ajatellen. Lautakuntien kokoukset eivät ole julkisia, eikä niissä käytyjä keskusteluja kirjata pöytäkirjaan. Kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä ja päätettäviä asioita olisivat palveluverkkoa ja kuntaliitossopimuksia koskevat muutokset, joista merkittävimpiä ovat kouluverkkoa ja terveydenhuoltoa koskevat asiat. Muita merkittäviä asioita olisivat mm. päivä- ja vanhustenhoitoa koskevat asiat sekä merkittävät veronmaksajien varoilla tehtävät uusinvestoinnit.

Lautakunta voi ja sen tuleekin valmistella virkamiesten tekemiä esityksiä valtuustokäsittelyä varten. Kaupunginvaltuustolla tulee kuitenkin olla mahdollisuus palauttaa puutteellisesti valmisteltu ja perusteltu esitys takaisin lautakunnan selvitettäväksi.

Mitä suuremmasta asiasta on kysymys, sitä tärkeämpää on avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen poliittisessa päätöksenteossa. On ehdottoman tärkeää, että äänestäjillä on mahdollisuus seurata kuinka heidän valitsemansa edustajat ja puolueet toimivat myös käytännössä. Tämä kertoo hyvin myös päätöksentekijöiden arvoista ja arvomaailmasta. Käsiteltävään asiaan liittyvät puheenvuorot ja kannanotot sekä äänestystulokset tulee aina olla julkisia.

Avoimuutta voitaisiin lisätä myös siten, että valtuuston kokouksia voisi seurata reaaliajassa esimerkiksi internetin välityksellä. Tämä lisäisi ymmärrystä ja kiinnostusta poliittista päätöksentekoa kohtaan sekä toisi päätöksenteon lähemmäksi kansalaisia. Lisäksi tällä olisi arvokeskustelua lisäävä vaikutus. Tämän lisäksi lopulliset päätökset olisivat paremmin valmisteltuja ja laadukkaimpia, koska asioihin pitäisi perehtyä aikaisempaa paremmin ennen päätöksentekoa. Parempi perehtyneisyys lisää myös tietoisuutta alueellisista eroista ja se nopeuttaa lopulta myös päätöksentekoa.


Jari Markkinen
Joensuun PerussuomalaisetJulkaistu 03.05.2011 klo 07:49