MIELIPITEET
Työllistämisen keinot oppositiosta käsin
Vaikka emme hallituksessa vielä neljään vuoteen istuisikaan, voimme silti jotakin työllisyyden edistämiseksi tehdä. Jakaa tietoa!
Kun vuonna 2008 kirjoitin ensimmäisen kerran jaetusta työnantajamallista, luulin että sen toteuttamiseksi tarvitaan hallitusta. Asiaa lisää tutkiessani kävi selväksi, että ainoa mitä tarvitaan ovat rohkeat ja ennakkoluulottomat yrittäjät.

Yksinyrittäjiä on maassamme hurjan suuri joukko, noin 140 000. Kuinka suuri osa heistä jättää kokonaan työllistämättä, koska epäilee ettei selviydy palkka ym. kuluista ja kuinka moni jättää työllistämättä siksi, ettei osa-aika täi pätkätyötä tekeviä saa laisinkaan.

Asioita yhteen sovittamalla saamme erilaisia työllistämisen mahdollisuuksia.

Esim. yksinyrittäjä etsii itselleen yrittäjäkumppanin, keneltä mahdollisesti saisi määrä-ajaksi (esim. 6kk) lainattua työntekijän siten, että yrittäjät jakavat kyseiseltä ajalta palkka ym. kulut työntekijän panoksen mukaan.

Kyseisen ajan jälkeen yksinyrittäjälle on selvinnyt mitä se työllistäminen käytännössä vaatii, ja onko resursseja palkata itse ihan koko-aikainen työntekijä (itse olisin käyttänyt mielelläni kyseistä mallia, ennenkuin ensimmäisen työntekijäni palkkasin, jos vaan olisi ollut tietoa työllistämisen eri mahdollisuuksista).

Tämä malli palvelisi myös toisin päin. Yrittäjä, jolla työt ovat vähentyneet, voi etsiä yrittäjän, joka mahdollisesti jakaisi työntekijän sekä kustannukset, jos lomauttaminen tai jopa irtisanominen ovat jäljelle jääneet vaihtoehdot.

Toinen työllistämisen malli on jatkuvaksi tarkoitettu, kaksi yksinyrittäjää palkkaavat yhdessä työntekijän ja jakavat kustannukset.

On myös mahdollista, että yritykset eivät toimi samalla alalla. Palvelu- ja kaupan-ala tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia ja työntekijällä saattaa olla kokemusta ja osaamista eri ammateista.

(Tärkeää on päästä sopimukseen riittävästä palkasta työntekijälle sekä työajan, vapaapäivien ja lomien käytöstä. Työntekijä hankkii kaksi verokorttia, molemmille työnantajille omansa.)

Myös työntekijä, joka on tahtomattaan työllistynyt vain osa-aikaisesti voi olla aktiivinen ja kysyä työn-ntajaltaan mahdolliseen jaettuun työnantajamalliin siirtymisestä toisen työpaikan löytyessä.

Näin työtekijällä on koko-aikainen työ, vain kahdessa eri paikassa, palkka koko kuukaudelta, eläke kertyy ja loma-oikeus on siinä kuin muillakin, yhden työnantajan yrityksessä.

Toivon että perussuomalaiset kukin omilla asuinalueillaan kirjoittavat tai kertovat "kylillä" yksinyrittäjien mahdollisuuksista työllistää ja pätkätyöllisten mahdollisuuksista työllistyä.

Tähän ei hallitusta ja ay-liikkeitä tarvita. Riittää, että  ne rohkeat ja ennakkoluulottomat yksinyrittäjät ja työntekijä istuvat keskenään pöydän ääreen ja sopivat yhteiset pelisäännöt.

Ja toki - Suomi tarvitsee tehtyjä työtunteja ja sitä kautta verotuloja.


Katriina Sundqvist
Helsinki

Julkaistu 13.06.2011 klo 10:08