MIELIPITEET
Hätäkeskusuudistus heikentää turvallisuutta
Viime vuonna tehty, hallituksen käsialaa oleva päätös hätäkeskusuudistuksesta vie selkeästi huonompaan suuntaan. Paradoksaalista on, että kun uudistuksia tehdään, lähes poikkeuksetta asiat heikkenevät ja ottavat takapakkia.
Ilmeisesti hallituksen tietämättömyys on osasyynä tähänkin nk. 112-hätäkeskusuudistukseen ja valtiosihteeri Raimo Sailaksen kova hinku säästää ja leikata rahaa. Tässä tapauksessa kansalaisten turvallisuutta, terveyttä ja henkeä uhmaten.

Sisäministeri Anne Holmlundin olisi pitänyt ajatella asiaa syvemmälle ja kuunnella myös kansalaisten ja erityisesti hätäkeskuspäivystäjien ääntä. Yleensä ko. asiantuntijat ovat "ostettuja" johtotason edustajia, joilla ei ole välttämättä hajuakaan käytännön tilanteista, eikä ns. ruohonjuuritason kokemusta. Tässä kohdin voidaan todeta ainakin se lähtökohta, että talouspolitiikka ja turvallisuuspolitiikka eivät kohtaa.

Hätäkeskusten määrän vähentäminen vaarantaa selvästi kansalaisten turvallisuuden. Jo nyt akuutin ja kiireellisen tilanteen ollessa päällä, ei hätäkeskuksesta edes ehditä aina vastaamaan. Useat uhkatilanteet tulevat sekuntipelillä vastaan, ja jos 112 ei vastaa nopeasti, saattaa tilanne ryöstäytyä kokonaan käsistä. Nythän niitäkin tilanteita on Suomessa alkanut olemaan huolestuttavalla tavalla ja hyvin todennäköisesti lisää varmasti tulee. Myöskään vakavan sairaskohtauksen saaneella ei ole aikaa odotella pitkääkään aikaa.

Hätäkeskusten keskittäminen johtaa hätäkeskuksissa eittämättä myös henkilöstöpulaan, koska erikoiskoulutettu henkilöstö siirtyy mieluummin muihin tehtäviin kuin muuttaa pitkiä matkoja työn perässä.

Hätäkeskuksien määrä vähennetään nykyisestä 15:sta peräti kuuteen. Vähennys on siis yli puolet! Tämä vaarantaa kansalaisten turvallisuuden merkittävällä tavalla.

Kasvavat alueet heikentävät mahdollisuuksia palvella kansalaisia, koska suurilla alueilla heikkenee kohdetietämys ja ruuhkautuminen estää palvelun oikea-aikaisuuden.

Hallitukselta puuttui todellisuuden taju. Kysymyksessä ei ole vain aluepolitiikka, vaan ennen kaikkea turvallisuuspolitiikka. - Haittana ko. asiassa on myös alueiden kasvaminen siinä määrin, ettei päivystäjien paikallistuntemus enää riitä, mikä lisää virheiden mahdollisuutta. Työ muuttuu entistä kuormittavammaksi, ja palvelu muuttuu koneelliseksi ja hitaaksi yksikkökoon kasvaessa.

Kyseinen hätäkeskusuudistus hankkeena olisi painavin perustein kokonaan peruutettava.


Tapani Mäki
eduskunta-avustaja
PS:n Jyväskylän johtokunnan jäsen

Julkaistu 15.06.2011 klo 08:24