MIELIPITEET
Kreikan tielläkö?
Kiitos internetin löytää uudenlaista ja vapaampaa ajatustenvaihtoa. Muutosta kaivataan nykymenolle. Todellista uudenlaista näkemystä ja asioitten hoitoa tarvitaan. Kysellään pitääkö lapsilisät poistaa hyvätuloisilta (voisi laittaa verolle), pitäisikö pääomaveroa korottaa (pitäisi), pitäisikö velkarahalla suoritettu lainananto poistaa (pitäisi) jne.? Nämä, vaikka ovatkin oleellisia kysymyksiä, ovat edelleen sen vanhan tilkkutäkin korjausvaihtoehtoja, eivät mitään uusia avauksia.
Kuntaliitoksien yhteydessä tarpeettomiksi käyneissä viroissa on siirtymäsäädökset. Siirtymäajan kuluessa voidaan kehitellä viroissa olleille uudenlaisia tehtäviä ja virkanimikkeitä. Sen sijaan suorittavan tason tekijöiden tehtäviä karsitaan ja lopetetaan. Todelliset säästöt ovat marginaalisia tai kulut ovat siirtyneet toiselle momentille ja jopa suoritusten taso laskee.

Yhteiskunnan tulee ja pitää huolehtia tärkeimmästä tehtävästään koulutuksesta, terveydenhuollosta, sosiaalipuolesta sekä liikenne- ja viestinnästä. Näissä tehtävissä toimivien henkilöiden määrä ja laatu on asioita, joista tulee huolehtia. Ministeriöitä voidaan yhdistää ja hallintokuntia yhdistää.

Varsinainen kulujen karsinta pitää suorittaa aina vain paisuvista hallintokuluista ja yhä monimutkaistuvasta byrokratiasta. Meillä on pian edessä Kreikan tilanne. Ei voi jatkua niin, että tavallinen palkannauttija ja työläinen verojen ja aina vain nousevien maksujen kautta maksaa ylimitoitettua virkamieskuntaa.

Valtio, eli me itse, ei voi mielestäni olla mikään maksuautomaatti. Tavallinen kansalainenkin joutuu miettimään mihin on varaa ja mistä voi tinkiä. Joskus tuntuu, että kilpaillaan erilaisista ideoista, joihin sitten haetaan valtion tukia, EU-rahaa jne. Ideat ovat silloin hyviä kun ne tukevat työllisyyttä tai yrittäjyyttä joka luo työpaikkoja.


Anita Koivu
kaupunginvaltuutettu
Rauma

Julkaistu 01.07.2011 klo 07:25