MIELIPITEET
Politiikan moraali on palautettava
Itsenäisyyden asia ei vanhene koskaan. Suomen itsenäisyys on kalliilla lunastettu ja siitä on pidettävä kiinni. Vain me suomalaiset itse voimme parhaiten päättää omista asioistamme.
Itsenäisen valtion tunnusmerkkejä ovat kansainvälisesti tunnustetut rajat, oma lainsäädäntövalta ja oma raha. Ajattelepa hyvä lukija, mitä näistä on enää jäljellä? Jotkut poliitikot väittävät, että Suomi on nyt itsenäisempi kuin koskaan. Uskallan olla eri mieltä. Olen sitä mieltä, että itsenäisyyttämme on palautetta-va jos kansa niin haluaa. Ja luulen, että kansa haluaa.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa Suomen kansasta viidesosa ilmaisi muutostahdon. Se ei kuitenkaan riittä-nyt. Samat Brysseliin kumartavat poliittiset rappiovoimat jatkavat hallitsemista. Meidät Perussuomalaiset olisi haluttu mukaan. Ehtona oli, että meidän olisi pitänyt muuttaa linjamme ja tukea näitä rappiovoimia – siihen emme suostuneet. Pidimme ryhtimme emmekä pettäneet äänestäjiämme. Haluamme palauttaa poli-tiikan moraalin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen suurimman puolueen nokkamiehenä muodosti uuden halli-tuksen. Hän olisi halunnut meidät mukaan. Kataisen ehdoilla. Mukaan poliittiseen lahtipenkkiin. Kataisen hallituksessa Perussuomalaisten olisi pitänyt hyväksyä rahan ja takauksien jakaminen Portugalille, Krei-kalle ja kaikille euromaille, jotka ajautuvat vaikeuksiin. Olemme eri mieltä - kotimaassamme on riittävästi tarvitsevia - ei suomalaisten verorahoja tule jakaa suuren rahan pelimiehille, sillä sinnehän ne todellisuu-dessa menevät.

Ennen kuin joulupukki seuraavan kerran saapuu on vasemmistoliiton Arhinmäellä suuret ongelmat oman eduskuntaryhmänsä kanssa – jo nyt on ryhmä hajallaan. Tuli ja vesi eivät sovi yhteen. On täysin ihmeel-listä, että kokoomus ja ennen kaikkea äärioikeistolaiset ruotsalaiset ovat samassa hallituksessa vasemmis-toliiton kanssa. Joidenkin on tingittävä tavoitteistaan ja se on varmasti Arhinmäen johtama vasemmisto-liitto.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kokoomuksen nuori helsinkiläinen kansanedustaja Lasse Männis-tö on lupautunut kirjoittamaan lakialoitteen sukupuolineutraalista avioliitosta. Syksyllä eduskunnan ko-koonnuttua homojen ja lesbojen avioliittoja kannattavien kansanedustajien on tarkoitus saada tämän la-kialoitteen allekirjoittajiksi vähintään sata kansanedustajaa. On mielenkiintoista nähdä ketkä kaikki kan-sanedustajat ovat valmiit tukemaan tällaista lakialoitetta! Allekirjoittaako sen myös keskustan puheenjoh-taja Mari Kiviniemi? Kiviniemi ennen vaaleja ilmoittautui sukupuolineutraalin avioliiton kannattajaksi.

Kansanedustajan tulee käyttäytyä vakaasti ja arvokkaasti. Tätä perustuslain säädöstä on kaikkien kansan-edustajien kunnioitettava. Tämän noudattamista on edellytettävä olipa kysymyksessä minkä puolueen kansanedustaja tahansa. Kansanedustajan on oltava käytökseltään esimerkillinen myös vapaa-ajallaan. Tätä eivät kaikki kansanedustajat näytä ymmärtävän.Kesäisin terveisin

Pentti Kettunen
kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Kajaani

Julkaistu 22.07.2011 klo 07:25